Jednotky objemu

Kubické jednotky

Klikni do okna a zapíš správny výsledok. Nerob medzery.
Keď skončíš , stlač "Vyhodnoť"
Veľa úspechov !
28,75 m3 =
dm3
285 dm3=
m3
42,75 mm3=
dm3
3000 mm3=
cm3
142,8 m3=
dm3
0,008 km3=
m3
142,6 cm3=
mm3
72,7 dm3=
m3
82,6571 cm3=
mm3
4 mm3=
cm3
6,2 m3=
cm3
0,002 cm3=
mm3
4,75 dm3=
cm3
0,04 m3=
dm3
0,0425 m3=
dm3